Saturatie FAQ

Wat is arteriële zuurstofsaturatie?

In het bloed zitten rode bloedcellen die instaan voor het transport van zuurstof naar de weefsels. Binnen in deze rode bloedcellen zit hemoglobine (Hb) dat aan het zuurstof bindt in de longen en in de weefsels het zuurstof loslaat.

De arteriële zuurstofsaturatie, kortweg saturatie, is een graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën of slagaders gebonden is. De saturatie wordt uitgedrukt als een percentage en is bij gezonde personen meer dan 95%.

De arteriële zuurstofsaturatie wordt ook uitgedrukt als SpO2.

saturatiemeter

De arteriële zuurstofsaturatie meten

Het meten van de arteriële zuurstofsaturatie kan gebeuren op 2 manieren:

  • arteriële bloedgasanalyse: deze methode vereist een arteriële bloedafname en is vrij duur
  • de transcutane meting met een saturatiemeter: deze methode is heel eenvoudig en minder duur. Het zijn deze toestellen die RDSM verkoopt op deze website.
saturatiemeter2

Hoe werkt een pulsoximeter?

Indien het hemoglobine gebonden is aan zuurstofmoleculen heeft het een rodere kleur dan hemoglobine dat geen zuurstof vasthoudt. Dit verschil in kleur wordt waargenomen door de pulsoximeter. Om dit te meten stuurt de saturatiemeter infrarode lichtgolven door de huid en vangt hij het teruggekaatste licht terug op. Uit het verschil in kleur tussen uitgezonden en teruggekaatst licht kan men de saturatie - het gehalte aan hemoglobine dat aan zuurstof gebonden is - bepalen.

saturatiemeter2

Wat is desaturatie?

Men spreekt van desaturatie als de arteriële zuurstofsaturatie minder is dan 90%.

Desaturatie wil zeggen dat de patiënt onvoldoende zuurstof inademt of dat de zuurstofuitwisseling tussen de longen en het bloed niet naar behoren functioneert.

saturatiemeter3

Oorzaken van desaturatie

Desaturatie kan veroorzaakt worden door ademhalingsziekten, zoals astma en COPD.

Bij hartproblemen treden vaak vochtophopingen in de longen op, waardoor de zuurstofuitwisseling minder goed kan plaatsvinden en met desaturatie tot gevolg.

Een vaak voorkomende vorm van desaturatie is de nocturne desaturatie. Dit is een gevolg van de aandoening slaapapneu, waarbij mensen gedurende de nacht verschillende malen stoppen met ademen gedurende tientallen seconden tot zelfs enkele minuten.

saturatiemeter4